Vrijwillige bijdrage of niet?

Onze vereniging is een vereniging waar de inzet van vrijwilligers cruciaal is. Het is heel simpel, zonder vrijwilligers kan zij niet verder doorgroeien en daarom wordt er aan een ieder gevraagd een bijdrage te leveren aan het kunnen laten functioneren van de vereniging. Het bestuur heeft nagedacht hoe we kunnen werken aan een structurele oplossing om het gevoelde tekort aan vrijwilligers op te gaan vullen. We zijn gekomen tot een nieuwe verenigingsbijdrage en deze is akkoord bevonden door onze leden op de laatst gehouden ALV. Het komt erop neer dat we naast onze vaste vrijwilligers (met vaste werkzaamheden) gaan werken met vrijwilligerstaken voor iedereen. Het achterliggende doel is om het vrijwilligerswerk eerlijk te verdelen over een bredere basis en het zodoende toekomstbestendig te organiseren. Nieuwe leden (en ouders) maken op het inschrijfformulier al kennis met deze te verrichten taken voor onze club.

Herkenbaar of niet?